Září 2016
Zápisy z jednání ~ 8. září 2016 ~ 0 komentářů

KVAS – koncerty, výstavy, akce, soutěže, z.s.

Zápis z členské schůze spolku, konané dne 29. srpna 2016     

 

Datum, čas a místo konání:               29.8. 2016 v  16:00 hodin

sborovna Základní školy a mateřské školy Dolní Žandov, okres Cheb, příspěvkové organizace

Schůze svolána výkonným výborem spolku dne 30.6.2016.

Zúčastnily se jí osoby uvedené na připojené listině přítomných (přítomno 13 členů, omluveni 4)

...pokračovat
Duben 2016
Zápisy z jednání ~ 17. dubna 2016 ~ 0 komentářů

„KVAS – koncerty, výstavy, akce, soutěže“

Zápis z členské schůze občanského sdružení dne 15. dubna 2016         

 

Datum a místo konání:        15.4. 2016 od 17:00 hodin

Základní škola a mateřská škola Dolní Žandov, okres Cheb, příspěvková organizace

 

Přítomných členů:              9 (viz prezenční listina)

Nepřítomni/omluveni:     8

Hosté:                                   0

Předsedající:                        M. Kudláčová – předseda výkonného výboru                            

Zapisovatel:                         D. Masarovičová

Ověřovatel zápisu:               J. Soukalová

 

Program schůze               

1) informace - ukončení členství – M. Poláková (předložení žádosti)

2) schválení programu členské schůze

...pokračovat
Březen 2016
Akce ~ 17. března 2016 ~ 0 komentářů ~ 1 fotka

Leden 2016
Výroční zprávy ~ 12. ledna 2016 ~ 0 komentářů

Výroční zpráva občanského sdružení

KVAS – koncerty, výstavy, akce, soutěže

rok 2015

1. Základní údaje:

název občanského sdružení:              „KVAS – koncerty, výstavy, akce, soutěže“

adresa:                                               Dolní Žandov 37, 354 93 Dolní Žandov

IČO:                                                    023 435 17

registrace u MV ČR:                          19. 11. 2013

2. Cíl činnosti sdružení:

-          organizovat zábavní, kulturní, sportovní a jiné školní i mimoškolní akce pro žáky základní školy,

-          pořádat společenské a vzdělávací akce pro rodiče a přátele školy,

-          spolupodílet se na vybavení a modernizaci školy,

-          spolupracovat s žáky školy a žákovským parlamentem Čápata.

...pokračovat
Zápisy z jednání ~ 12. ledna 2016 ~ 0 komentářů

„KVAS – koncerty, výstavy, akce, soutěže“

Zápis z členské schůze občanského sdružení dne 11. ledna 2016          

Datum a místo konání:        11.1. 2016 od 14:15 hodin

Základní škola a mateřská škola Dolní Žandov, okres Cheb, příspěvková organizace

Přítomných členů:              15 (viz prezenční listina)

Nepřítomni/omluveni:       3

 

Hosté:                                     0                          

Zapisovatel:                           D. Masarovičová

Program:                        1) schválení programu členské schůze

                                                2) schválený členský příspěvek na rok 2016 (100,- Kč zaplatit do 31.1.)

                                                3) schválení výroční zprávy za rok 2015

...pokračovat
Listopad 2015
Zápisy z jednání ~ 3. listopadu 2015 ~ 0 komentářů

„KVAS – koncerty, výstavy, akce, soutěže“

Zápis z členské schůze občanského sdružení dne 2. listopadu 2015      

Datum a místo konání:        2.11. 2015 od 15:00 hodin

Základní škola a mateřská škola Dolní Žandov, okres Cheb, příspěvková organizace

Přítomných členů:              12 (viz prezenční listina)

Nepřítomni/omluveni:       4

 

Hosté:                                     2 (J. Hrubá, M. Holubová)                               

Zapisovatel:                            D. Masarovičová

Program:          

-          ukončení členství v OS – D. Hylmarová

-          schválení programu

-          přijetí nových členů (podmínkou členství je zaplacení jednorázového vstupního poplatku ve výši 500,- Kč)

-          výše členského příspěvku na rok 2016

-          Ples 2016 (termín: 5.3.2016, kapela: Concordia Band)

...pokračovat
Červen 2015

Jarní koncert v kostele

Akce ~ 7. června 2015 ~ trvalý odkaz ~ 0 komentářů

V pátek 5. června 2015 se v kostele sv. Michaela uskutečnil další, dnes již tradiční, jarní koncert. Vystoupily děti z mateřské školy, pěvecké sbory 1. a 2. stupně ZŠ i flétnový soubor Základní umělecké školy v Mariánských Lázních pod vedením p. Jindřicha Hovorky. Zaznělo celkem 24 skladeb - 4 instrumentální díla a 20 písní. Koncert se mohl uskutečnit jen s laskavým svolením Římskokatolické farnosti v Chebu, finančně akci podpořilo občanské sdružení KVAS-koncerty, výstavy, akce, soutěže. Děkujeme všem, kteří nelitovali času a přišli si děti poslechnout. I když to tak leckdy nevypadá, výsledku předchází několikaměsíční úsilí a dřina. Za sebe chci tedy poděkovat také všem zpěvákům, kteří přípravu nepodcenili a na koncertě ze sebe vydali vše. Foto

Letní kino "Tenkrát na západě"

Akce ~ 2. června 2015 ~ trvalý odkaz ~ 0 komentářů

V pátek 29. 6. proběhlo promítání našeho letního kina. Z důvodu nepříznivého počasí jsme tentokrát promítali uvnitř školy na 1. stupni. Žáci 9. ročníku vybrali k promítání film Tady hlídám já. Před samotným promítáním si úvodní slovo "vzala" Nikola Brantlová, která představila divákům pokračování projektu extra třídy a zároveň poděkovala manželům Hallovým za sponzorský dar v podobě volných vstupenek a plakátů. Akci dále sponzorovalo občanské sdružení KVAS, které hradilo nákup filmů a poplatek OSA. Návštěvníci si mohli zakoupit kávu, čaj, limonádu, popcorn a sladký zákusek, který upekla žákyně Šárka Vrabcová. Srdečně Vás zveme na další promítací večer, který se uskuteční v pátek 12.6. venku před budovou školy. Foto

Duben 2015
Akce ~ 8. dubna 2015 ~ 0 komentářů ~ 5 fotek

Březen 2015
Zápisy z jednání ~ 14. března 2015 ~ 0 komentářů

„KVAS – koncerty, výstavy, akce, soutěže“

Zápis z členské schůze občanského sdružení dne 12. března 2015        

Datum a místo konání:        12.3. 2015 od 14:30 hodin

Základní škola a mateřská škola Dolní Žandov, okres Cheb, příspěvková organizace

Přítomných členů:              12 (viz prezenční listina)

Nepřítomni/omluveni:     Dúcka B., Hylmarová D., Kraislová D., Kyzmanová B., Novotná D.

 

Hosté:                                   0            

Zapisovatel:          Dagmar Masarovičová

Program:             1) schválení programu členské schůze

                            2) ceny do losování (3. ples učitelů a přátel školy) pořízené OS KVAS-koncerty, výstavy, akce,    soutěže            

                            3) schválení usnesení

...pokračovat