Duben 2016
Zápisy z jednání ~ 17. dubna 2016 ~ 0 komentářů

„KVAS – koncerty, výstavy, akce, soutěže“

Zápis z členské schůze občanského sdružení dne 15. dubna 2016         

 

Datum a místo konání:        15.4. 2016 od 17:00 hodin

Základní škola a mateřská škola Dolní Žandov, okres Cheb, příspěvková organizace

 

Přítomných členů:              9 (viz prezenční listina)

Nepřítomni/omluveni:     8

Hosté:                                   0

Předsedající:                        M. Kudláčová – předseda výkonného výboru                            

Zapisovatel:                         D. Masarovičová

Ověřovatel zápisu:               J. Soukalová

 

Program schůze               

1) informace - ukončení členství – M. Poláková (předložení žádosti)

2) schválení programu členské schůze

...pokračovat
Březen 2016
Akce ~ 17. března 2016 ~ 0 komentářů ~ 1 fotka

Leden 2016
Výroční zprávy ~ 12. ledna 2016 ~ 0 komentářů

Výroční zpráva občanského sdružení

KVAS – koncerty, výstavy, akce, soutěže

rok 2015

1. Základní údaje:

název občanského sdružení:              „KVAS – koncerty, výstavy, akce, soutěže“

adresa:                                               Dolní Žandov 37, 354 93 Dolní Žandov

IČO:                                                    023 435 17

registrace u MV ČR:                          19. 11. 2013

2. Cíl činnosti sdružení:

-          organizovat zábavní, kulturní, sportovní a jiné školní i mimoškolní akce pro žáky základní školy,

-          pořádat společenské a vzdělávací akce pro rodiče a přátele školy,

-          spolupodílet se na vybavení a modernizaci školy,

-          spolupracovat s žáky školy a žákovským parlamentem Čápata.

...pokračovat
Zápisy z jednání ~ 12. ledna 2016 ~ 0 komentářů

„KVAS – koncerty, výstavy, akce, soutěže“

Zápis z členské schůze občanského sdružení dne 11. ledna 2016          

Datum a místo konání:        11.1. 2016 od 14:15 hodin

Základní škola a mateřská škola Dolní Žandov, okres Cheb, příspěvková organizace

Přítomných členů:              15 (viz prezenční listina)

Nepřítomni/omluveni:       3

 

Hosté:                                     0                          

Zapisovatel:                           D. Masarovičová

Program:                        1) schválení programu členské schůze

                                                2) schválený členský příspěvek na rok 2016 (100,- Kč zaplatit do 31.1.)

                                                3) schválení výroční zprávy za rok 2015

...pokračovat
Listopad 2015
Zápisy z jednání ~ 3. listopadu 2015 ~ 0 komentářů

„KVAS – koncerty, výstavy, akce, soutěže“

Zápis z členské schůze občanského sdružení dne 2. listopadu 2015      

Datum a místo konání:        2.11. 2015 od 15:00 hodin

Základní škola a mateřská škola Dolní Žandov, okres Cheb, příspěvková organizace

Přítomných členů:              12 (viz prezenční listina)

Nepřítomni/omluveni:       4

 

Hosté:                                     2 (J. Hrubá, M. Holubová)                               

Zapisovatel:                            D. Masarovičová

Program:          

-          ukončení členství v OS – D. Hylmarová

-          schválení programu

-          přijetí nových členů (podmínkou členství je zaplacení jednorázového vstupního poplatku ve výši 500,- Kč)

-          výše členského příspěvku na rok 2016

-          Ples 2016 (termín: 5.3.2016, kapela: Concordia Band)

...pokračovat
Červen 2015

Jarní koncert v kostele

Akce ~ 7. června 2015 ~ trvalý odkaz ~ 0 komentářů

V pátek 5. června 2015 se v kostele sv. Michaela uskutečnil další, dnes již tradiční, jarní koncert. Vystoupily děti z mateřské školy, pěvecké sbory 1. a 2. stupně ZŠ i flétnový soubor Základní umělecké školy v Mariánských Lázních pod vedením p. Jindřicha Hovorky. Zaznělo celkem 24 skladeb - 4 instrumentální díla a 20 písní. Koncert se mohl uskutečnit jen s laskavým svolením Římskokatolické farnosti v Chebu, finančně akci podpořilo občanské sdružení KVAS-koncerty, výstavy, akce, soutěže. Děkujeme všem, kteří nelitovali času a přišli si děti poslechnout. I když to tak leckdy nevypadá, výsledku předchází několikaměsíční úsilí a dřina. Za sebe chci tedy poděkovat také všem zpěvákům, kteří přípravu nepodcenili a na koncertě ze sebe vydali vše. Foto

Letní kino "Tenkrát na západě"

Akce ~ 2. června 2015 ~ trvalý odkaz ~ 0 komentářů

V pátek 29. 6. proběhlo promítání našeho letního kina. Z důvodu nepříznivého počasí jsme tentokrát promítali uvnitř školy na 1. stupni. Žáci 9. ročníku vybrali k promítání film Tady hlídám já. Před samotným promítáním si úvodní slovo "vzala" Nikola Brantlová, která představila divákům pokračování projektu extra třídy a zároveň poděkovala manželům Hallovým za sponzorský dar v podobě volných vstupenek a plakátů. Akci dále sponzorovalo občanské sdružení KVAS, které hradilo nákup filmů a poplatek OSA. Návštěvníci si mohli zakoupit kávu, čaj, limonádu, popcorn a sladký zákusek, který upekla žákyně Šárka Vrabcová. Srdečně Vás zveme na další promítací večer, který se uskuteční v pátek 12.6. venku před budovou školy. Foto

Duben 2015
Akce ~ 8. dubna 2015 ~ 0 komentářů ~ 5 fotek

Březen 2015
Zápisy z jednání ~ 14. března 2015 ~ 0 komentářů

„KVAS – koncerty, výstavy, akce, soutěže“

Zápis z členské schůze občanského sdružení dne 12. března 2015        

Datum a místo konání:        12.3. 2015 od 14:30 hodin

Základní škola a mateřská škola Dolní Žandov, okres Cheb, příspěvková organizace

Přítomných členů:              12 (viz prezenční listina)

Nepřítomni/omluveni:     Dúcka B., Hylmarová D., Kraislová D., Kyzmanová B., Novotná D.

 

Hosté:                                   0            

Zapisovatel:          Dagmar Masarovičová

Program:             1) schválení programu členské schůze

                            2) ceny do losování (3. ples učitelů a přátel školy) pořízené OS KVAS-koncerty, výstavy, akce,    soutěže            

                            3) schválení usnesení

...pokračovat
Leden 2015
Plán činnosti ~ 20. ledna 2015 ~ 0 komentářů

Plán činnosti na rok 2015 (akce pořádané, spolupořádané nebo podporované občanským sdružením)

Návrhy: 

  • 3. ples učitelů a přátel školy (21.3. 2015)
  • Slavíček (pěvecká soutěž) - Masarovičová Mirka
  • Jarní koncert v kostele sv. Michaela - Kudláčová Monika
...pokračovat